O nás

Jsme svobodným, nezávislým, sborem (místní církví) následovníků Ježíše Krista, kteří se schází k modlitbám, zpěvu, četbě a studiu Božího slova v Jeseníku, a svými životy šíří známost evangelia.

Svoboda spočívá v tom, že náš sbor je odpovědný přímo Pánu Církve - tedy Ježíši Kristu, nikoliv jakékoliv nadsborové autoritě. Nejsme součástí žádné denominace ani církevní společnosti, sbor je spravován dohlížiteli (staršími).

Nezávislí na finanční podpoře státu (Jk 1,7). Službu ve sboru vykonávají starší a služebníci, kteří splňují potřebnou kvalifikaci (1Tm 3. kapitola).

Naším cílem je být Božími ctiteli a šířit známost evangelia Boží milosti (J 4,23-24; 2K 2,15) způsobem, který nalézáme v Božím slově. Věříme v úplnou a doslovnou inspiraci Písma, které Duch svatý uzavřel věrohodnými svědectvími prvních křesťanů. Kompletní Boží slovo - Bible je zaznamenáno ve sborníku spisů známých jako Nový zákon resp. Nová smlouva“ a „Starý zákon resp. Stará smlouva